Linie galwaniczne
Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego
Linie do cynkowania ogniowego

Analiza jonowa

Strona główna > Oferta > Laboratorium > Analiza jonowa

Analizę składników w postaci jonowej przeprowadzamy za pomocą zintegrowanego systemu Metrohm 940 Professional IC Vario w kompilacji z 930 Compact IC Flex. Zastosowana metoda chromatografii jonowej pozwala na rozdzielenie wielu jonów oraz ich dalszą detekcję.  Z uwagi na fakt, że chemiczna supresja pozwala na zredukowanie przewodnictwa tła (szumu linii bazowej) można osiągnąć wysoką czułość techniki i oznaczyć śladowe lub ultraśladowe stężenia analitów (zakres oznaczeń na poziomie PPB). W tym typie analizy szukamy informacji o czystości związku oraz o składzie jonowym badanej próbki.

 

  • Oznaczamy następujące jony:   

 

 

 

 

Metodą chromatografii jonowej oznaczamy również organiczne związki o zróżnicowanej budowie chemicznej, np. aminy czy kwasy karboksylowe.

 

  •  Potrzebujesz oznaczyć jony

 

Analiza miareczkowa