Linie galwaniczne
Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego
Linie do cynkowania ogniowego

Badanie odporności korozyjnej

Strona główna > Oferta > Laboratorium > Badanie odporności korozyjnej

Realizujemy badania odporności na korozję funkcjonalnych powłok ochronnych, powłok dekoracyjnych oraz warstw lakierniczych.  Testy przeprowadzamy w tzw. przyspieszonych warunkach laboratoryjnych wykorzystując metodę badania w rozpylonej solance –  NSS (Neutral Salt Spray), która polega na poddaniu wyrobu działaniu mgły solnej wytworzonej w odpowiednich warunkach temperatury i szybkości zbierania skroplin z roztworu NaCl o stężeniu 50g/l zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9227 „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance”.

Dodatkowo wykonujemy ocenę wyników badań pod względem:

  •  wyglądu powłoki wg PN-EN ISO 4628-1
  •  stopnia spęcherzenia wg PN-EN ISO 4628-2          
  •  stopnia zardzewienia wg PN-EN ISO 4628-3
  •  stopnia spękania wg PN-EN ISO 4628-4
  •  stopnia złuszczenia wg PN-EN ISO 4628-5
  •  korozji rysy wg PN-EN ISO 4628-8
  •  przyczepność do podłoża (siatka nacięć) wg PN-EN ISO 2409      

 

Dysponujemy komorą solną niezawodnej firmy LIEBISCH, która umożliwia wykonywanie całkowicie powtarzalnych badań prowadzonych zgodnie ze wszystkimi zalecanymi normami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, jak np. DIN 50021, ASTM B117. Wszystkie przeprowadzone testy podlegają ocenie i raportowaniu.