Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego

Neutralizatory Scieków

Strona główna > Oferta > Woda i ścieki w galwanizerni > Neutralizatory Scieków

 

 

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek odprowadzania ścieków o odpowiednim odczynie pH, dlatego stosuje się metody doprowadzające do chemicznego zobojętniania ścieków o kwaśnym lub zasadowym odczynie, czyli tzw. neutralizację.

W procesie technologicznym obróbki powierzchniowej neutralizacja polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach koncentratów kwaśnych z alkalicznymi. Następnie wytrąceniu i wydzieleniu metali ze ścieków w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. Procesy te zachodzą w tzw. neutralizatorach ścieków.

W naszych projektach oferujemy rozwiązania reakcyjne, koagulacyjne oraz wymianę jonową pozwalające uzyskać parametry umożliwiające zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej. Jednym z naszych zadań jest także optymalizacja zużycia wody w liniach produkcyjnych – w ten sposób można realizować oszczędności.