Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego

System odzysku wody technologicznej

Strona główna > Oferta > Woda i ścieki w galwanizerni > System odzysku wody technologicznej

W związku z rosnącymi kosztami poboru wody oraz odprowadzania ścieków przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zgodnie z nurtem proekologicznym proponujemy rozwiązanie pozwalające uniezależnić własną działalność od wzrastających cen poboru wody oraz zamknąć gospodarkę wodną w obrębie firmy. 

 

System odzysku wody technologicznej pozwala na doczyszczenie wody i wstępnie oczyszczonych ścieków procesowych w takim stopniu, aby uzyskana woda była zdatna do ponownego wykorzystania w procesach technologicznych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom ze ścieków oczyszczonych można uzyskać produkt końcowy tzn. wodę o parametrach wody DEMI. System odzysku wody technologicznej rozwiązuje również powszechny problem z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń chlorków czy siarczanów w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ze względu na zamknięcie obiegu wody. 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INSTALACJI ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ:

 

  • Zamknięcie obiegu wody wewnątrz firmy
  • Uniezależnienie się od dostaw wody i brak ryzyka przestojów produkcyjnych spowodowanych brakiem wody
  • Brak ryzyka przekroczeń dopuszczalnych parametrów w ściekach odprowadzanych do kanalizacji – brak stałego odprowadzenia ścieków
  • Brak kosztów związanych ze stale rosnącymi kosztami odprowadzenia ścieków
  • Uzyskiwanie ze ścieków poprodukcyjnych wody o parametrach wody demineralizowanej
  • Znaczne ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko