Linie galwaniczne
Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego
Linie do cynkowania ogniowego

Systemy sterowania

Strona główna > Oferta > Wyposażenie galwanizerni > Systemy sterowania
Nowoczesny system sterowania automatycznej linii galwanicznej odpowiada za kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu galwanizowania. Praca linii kontrolowana jest przez programowalny sterownik logiczny, który realizuje wszystkie funkcje sterowania automatem galwanizerskim. Panel sterujący umożliwia wizualizację procesu za pomocą ekranów przedstawiających parametry procesu, status linii, parametry kąpieli oraz stan urządzeń wykonawczych i czujników, wyświetlanie komunikatów alarmowych, ustawienia parametrów procesu oraz technologii, funkcje statystyczne oraz ustawienia serwisowe.
 
 
 
 
 
 Najważniejsze funkcje sterowania automatycznej linii galwanicznej:
 
 
 
 • Zoptymalizowana trajektoria ruchów manipulatorów
 • Możliwość zmiany parametrów technologicznych podczas pracy w trybie automatycznym
 • Niezależne przełączanie trybu pracy poszczególnych transporterów podczas pracy linii w trybie automatycznym
 • Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa (alarmy, praca linii w trybie automatycznym, ruch transporterów)
 • Wizualizacja przebiegu procesu na ekranie panelu w formie rysunku linii z wyświetlonymi wartościami wybranych parametrów
 • System alarmów nadzorujących prawidłową pracę wszystkich elementów linii wyświetlający komunikaty oraz zapobiegający negatywnym skutkom wystąpienia sytuacji awaryjnych
 • Sterowanie urządzeniami peryferyjnymi linii (filtry, pompy mieszające, natryski, itd.)
 • Pomiar i regulacja temperatury kąpieli
 • Pomiar prądu i zliczanie amperogodzin oraz sterowanie pompami dozującymi
 • Sterowanie prostownikami (parametrami prądowymi) na podstawie danych z bazy receptur dla danego wsadu
 • Tryb postojowy (minimalna temperatura kąpieli, minimalny poziom wentylacji, itp.), autostart o zadanej godzinie (ogrzewanie oraz wentylacja)
 • Funkcje statystyczne (godziny pracy napędów, liczniki wsadów, itp.)
 • Funkcje serwisowe (diagnostyka, raporty, itp.)
 • Baza receptur technologicznych
 • Zdolny dostęp przez sieć Internet
 • Możliwość podłączenia drukarki etykiet
 • Archiwizacja danych alarmowych i diagnostycznych na dysku sterownika oraz późniejsze wysyłanie raportów na wskazany adres email
 • Automatyczne przesyłanie raportów produkcyjnych na wskazany adres email