Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego

Woda i ścieki w galwanizerni

Strona główna > Oferta > Woda i ścieki w galwanizerni
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków różnią się od oczyszczalni komunalnych rodzajem ścieków poddawanych obróbce, a także stosowanymi metodami obróbki i rozwiązaniami technicznymi. Ścieki przemysłowe powstające w wyniku prowadzonych procesów technologicznych stanowią odpad poprodukcyjny, którego zagospodarowanie leży po stronie wytwórcy. W zależności od wielu czynników, w tym ekologicznych, ekonomicznych, technologicznych czy organizacyjnych, istnieją rozwiązania pozwalające na utylizację ścieków, ich neutralizację lub ponowne wykorzystanie. Wieloletnie zaniedbania związane z niewłaściwym unieszkodliwianiem odpadów poprodukcyjnych lub, co gorsza składowanie ich w niewłaściwie zabezpieczonych opakowaniach spowodowały lokalne zanieczyszczenia gleb i wód powierzchniowych. Dziś, przy znacznie większej świadomości wpływu prowadzonej działalności na środowisko, dostępne są rozwiązania pozwalające na właściwe unieszkodliwianie odpadów w trosce o środowisko.