Linie galwaniczne
Linie galwaniczne
Wyposażenie galwanizerni
Wyposażenie galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Woda i ścieki w galwanizerni
Technologie galwaniczne
Technologie galwaniczne
Laboratorium
Laboratorium
Linie do cynkowania ogniowego
Linie do cynkowania ogniowego

Modułowe linie technologiczne

Strona główna > Oferta > Modułowe linie technologiczne

 

Typoszereg modułowej linii technologicznej do galwanizacji wyrobów stalowych – SYSTEM DS20
Produkt został opracowany w wyniku działalności B+R przedsiębiorstwa, a jego nowe funkcjonalności znacznie poszerzają zakres dotychczas oferowanych możliwości instalacji.
Na innowacyjnej konstrukcji linii galwanicznej możliwe jest wytwarzanie wyrobów stalowych o znacząco podwyższonych parametrach jakościowych. Oferujemy unikatową w skali świata technologię tworzenia antykorozyjnych powłok cynkowych dedykowaną do procesu malowania farbami polimerowymi wraz z oczyszczaniem ścieków z odzyskiem cynku, znaczącą redukcją osadów zawierających metale ciężkie w połączeniu z odzyskiem i ponownym wykorzystaniem wody technologicznej. 
 
- Moduł z zastosowaniem innowacyjnego komponentu Pasiv ADH-1 powodujący modyfikację powierzchni powłoki cynkowej w taki sposób, że jest bardziej zaktywowana do przyłączenia polimerowych farb proszkowych umożliwiając powstanie bardzo trwałego połączenia metalo – organicznego.  Gwarancja zwiększonej adhezji polimerowych farb proszkowych w połączeniu z właściwościami antykorozyjnymi. Promotor adhezji o wydajnej aplikacji oraz doskonałym kryciu zapewniający jednorodną powłokę po nałożeniu farby. 
Przyczepność EN ISO 2409 (2 mm) Siatka nacięć, ocena Gt0 (100% przyczepności)
 
- Moduł z zastosowaniem nowoczesnego systemu odolejania do zbierania zanieczyszczeń tłuszczowych z lustra gorących kąpieli odtłuszczających stosowanych na etapie przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłoki metalicznej gwarantujący uzyskanie poprawy efektywności całego procesu – przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowanie takiego systemu powoduje obniżenie kosztów produkcji, zapewnia czystość w środowisku pracy oraz zwiększoną żywotność kąpieli procesowych i urządzeń. 
 
- Moduł z odzyskiem jonów cynku pozwalający na zwiększenie wydajności procesów – zarówno pod kątem racjonalizacji wykorzystania surowców, jak również redukcji generowania niebezpiecznych odpadów, zawierających metale ciężkie. Istotą opracowanego rozwiązania jest kompozyt polimerowy na bazie PVC zawierający środek kompleksujący jony metali.
 
- Moduł neutralizatora ścieków eliminujący problem generowania dużej ilości odpadów niebezpiecznych. Kompleksowe instalacje wykorzystujące proces neutralizacji ścieków kwaśno – alkalicznych z zastosowaniem odpowiednio skonfigurowanych procesów fizykochemicznych i wykorzystaniem metody ekstrakcyjnej oraz kompozytu polimerowego na bazie PVC zawierającego środek kompleksujący jony metali.
 
- Moduł z systemem odzysku wody technologicznej umożliwiający doczyszczenie wody i wstępnie oczyszczonych ścieków procesowych w takim stopniu, aby uzyskana woda była zdatna do ponownego wykorzystania w procesach technologicznych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom ze ścieków oczyszczonych można uzyskać produkt końcowy tzn. wodę o parametrach wody DEMI.  
 
 
 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INSTALACJI ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ:
 
 - Zamknięcie obiegu wody wewnątrz firmy

 - Uniezależnienie się od dostaw wody i brak ryzyka przestojów produkcyjnych spowodowanych      brakiem wody

 - Brak ryzyka przekroczeń dopuszczalnych parametrów w ściekach odprowadzanych do                  kanalizacji

 - Brak stałego odprowadzenia ścieków

 - Brak kosztów związanych ze stale rosnącymi kosztami odprowadzenia ścieków

 - Uzyskiwanie ze ścieków poprodukcyjnych wody o parametrach wody demineralizowanej

 - Znaczne ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

 

  • W celu uzyskania szerszych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.